tajhizat
بیش از 18 میلیارد ریال درحوزه سلامت شهرستان باشت هزینه شد
ژوئن 6, 2016

معاون وزیر بهداشت: حوزه سلامت موفقترین عملکردها را دارد

طاهر موهبتي در همايش مشترک هياتهاي امنا و ستاد پايش برنامه عملياتي دانشگاهها و دانشکده هاي منطقه 9 آمايشي کشور در مشهد کاهش چشمگير پرداختها از جيب مردم، ارائه خدمات رايگان بهداشتي به 24 ميليون نفر حاشيه نشين در سطح کشور، توجه به خدمات هتلينگ در بيمارستانها، ارائه خدمات در دو هزار خانه بهداشت و دو هزار و 400 مرکز جامع سلامت، پيشگيري از سرگرداني مردم در تهيه دارو و تجهيزات پزشکي و بهبود وضعيت نظام دارويي را از دستاوردهاي مهم طرح تحول نظام سلامت برشمرد. وي افزود: اقدامات بزرگي درحوزه سلامت در قالب طرح تحول نظام سلامت با همکاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت که بايد تداوم يابد. * انتقاد از طرح اختلاف پيرامون دريافتيها در مراکز درماني معاون وزير بهداشت همچنين از مسائلي که پيرامون اختلاف دريافتيها در مراکز درماني مطرح مي شود انتقاد و بيان کرد: افراد زيادي هستند که حتي سواد کافي براي امضا کردن يک برگه ندارند اما ميلياردها تومان درآمد دارند و کسي صدايش در نمي آيد اما يک پزشک که با 35 سال درس خواندن وقتي حق و حقوش را مي گيرد اعتراضها بلند مي شود. وي گفت: هم اکنون حدود 21 هزار عضو هيات علمي در سطح کشور داريم که ميانگين پرداختي آنها حدود 130 ميليون ريال مي باشد و اين پرداختيها نيز مبتني بر عملکرد و در قالب نرم افزار و تعريف شده است. موهبتي افزود: گرچه حقوق برخي از گروههاي بيمارستاني متناسب با معيشت و تورم جامعه و کافي نيست اما هر فردي جايگاهي دارد و بايد مشکلات و مسائل را در اين زمينه ريشه يابي کرد. وي ادامه داد: از سوي ديگر پرداختها بايد هدفمند باشد و بين کسي که خوب کار مي کند با کسي که کار نمي کند تفاوت قائل شد تا انگيزه ها براي ارتقا بهره وري افزايش يابد. * فقدان برنامه عملياتي مهمترين چالش معاون برنامه ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي همچنين گفت: فقدان برنامه عملياتي هم اکنون مهمترين چالش نظام برنامه ريزي در بخشهاي مختلف کشور است. وي افزود: مسئولان و مديران در کلان خوب چشم انداز تعريف کرده و اهداف کمي و کيفي را در حرف و سخنراني به خوبي تبيين مي کنند اما اين اهداف در کتابچه ها خلاصه شده و در عمل رشد قابل توجهي ندارد. موهبتي ادامه داد: برنامه هاي تدوين شده توسعه کشور به اقرار مديران دولتي در همان دوران در بهترين حالت بين 35 تا 50 درصد پيشرفت دارد. وي گفت: بطور مثال در حوزه بهداشت و درمان براي ارتقا سلامت مردم، افزايش اميد به زندگي، کاهش مرگ مادران باردار و کنترل بيماريها بايد برنامه هاي عملياتي بطور مشخص براي رسيدن به اهداف مربوطه تعريف و تبيين شود. معاون وزير بهداشت افزود: بررسيها نشان داده از سال 1285 تاکنون در حوزه سلامت هزار و 460 قانون تصويب اما بخاطر نبود برنامه عملياتي برخي از اين قوانين در عمل با چالش مواجه شده است. وي به تصويب برنامه علمياتي وزارت بهداشت در اسفند پارسال اشاره و بيان کرد: در اين چارچوب براي نخستين بار برنامه يکپارچه اي در وزارت بهداشت تدوين شد و در همين مدت اندک دستاوردهاي اين برنامه عملياتي مثبت و مطلوب ارزيابي شده است. او ادامه داد: 70 درصد برنامه هاي راهبردي در دنيا به دلايل مختلف به شکست مي انجامد که بايد اين مسائل در نظام برنامه ريزي آسيب شناسي شود. موهبتي گفت: زمانبر بودن برنامه ها، مقاومت در برابر تغيير و عادتها که با قدمت سازمانها ارتباط مستقيم دارد، هم راستا نبودن بودجه با برنامه، استفاده از مفاهيم مشکل و نبود اتصال بين نظام تصميم گيري و تصميم سازي از عواملي هستند که بايد در نظام برنامه ريزي به آنها توجه ويژه شود. وي افزود: زمانبر بودن برنامه ها که بين 9 ماه تا يک سال طول مي کشد يکي از مشکلات نظام برنامه ريزي است زيرا به دليل کوتاه بودن پست مديريتي مديران ترجيح مي دهند به دنبال کارهايي که در زمان کوتاه جواب مي دهد بروند بنابراين دچار روزمرگي مي شوند. معاون برنامه ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ادامه داد: ميلياردها تومان براي ساختمان و احداث سالن و غيره خرج مي کنيم اما حاضر نيستيم يک درصد آن را براي استفاده از مشاور و توجه به مغزافزاري سرمايه گذاري کنيم. همايش مشترک هياتهاي امنا و ستاد پايش برنامه عملياتي دانشگاهها و دانشکده هاي منطقه 9 آمايشي کشور با حضور رووساي و کارشناسان برنامه ريزي دانشگاههاي شمال و شرق کشور به مدت يک روز در مشهد برگزار شد.

دیدگاه ها بسته شده است